Concurs ocupare post didactic!

  • Prelegerile publice  ale concursului pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziţia 16 din Statul de funcţii al Departamentului de drept public, vor avea loc miercuri, 11 iulie 2018, începând cu ora 12.00, Sala 6 ”Mircea Mureșan”.
  • Concursul va începe cu prelegerea privind dezvoltarea carierei, după care va urma prelegerea cu caracter științific cu tema:
  • Tematizarea comunicării în filosofia contemporană”

Rezultatul concursului: Candidat – Asist.univ.dr. Cordoș Alexandru – ADMIS