Admitere nivel master

           Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. 

           În perioada 01 august- 20 septembrie 2018, se va desfășura etapa a-II-a  a  admiterii, pentru anul universitar 2018-2019. Numărul locurilor rămase disponibile se va afișa în 01 august, după finalizarea confirmării locurilor aferente primei etape.

Calendarul admiterii 2018-2019

Sesiunea septembrie 2018 - etapa a II-a

1
Inscriere dosare
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 01.08.2018 - 20.09.2018
2
Liste provizorii
Afişarea listelor provizorii a candidaţilor admişi și respinși: 20.09.2018
3
Contestații
Perioada de contestații: 20-21.09.2018
4
Liste definitive
Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși: 21.09.2018
5
Achitare taxe
Achitarea primei rate din taxa de școlarizare: 21-28.09.2018
6
Rezultate finale
Afișarea rezultatelor finale : 29.09.2018

Cifra de școlarizare

50
Locuri masterat ştiinţe penale şi criminalistică
(3 semestre)
50
Locuri masterat dreptul național și european al afacerilor
(2 semestre)

Acte necesare pentru înscrierea la admitere

 1. Cerere tip de înscriere eliberată de secretariatul facultăţii sau PDF;
 2. Diploma de bacalaureat original şi copie xerox sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Diploma de licenţă  original şi copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau se înscriu la un program de studii universitare de masterat;
 4. Suplimentul la diplomă original şi copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova;
 6. Certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini;
 7. Certificat de naştere-copie xerox și original pentru certificarea conformității cu originalul;
 8. Copie xerox după cartea de identitate;
 9. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) copie xerox și original pentru certificarea conformității cu originalul;
 10. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanţa care sa ateste plata taxei de înscriere (taxa este în valoare de 150 de lei și nu se returnează);
 13. Dosar plic.