Licență sesiunea februarie 2019

Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează: 
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă)- 19.02.2019
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă- 21.02.2019

 ÎNSCRIERI04.02.2019-08.02.2019, la Secretariatul facultăţii

Dosarul de înscriere al fiecărui candidat, pentru susţinerea examenului de licenţă, va cuprinde următoarele:

 1. Cerere-tip de înscriere – aici
 2. Diploma de bacalaureat – original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens;
 3. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită – original şi copie;
 4. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de UCDC;
 5. Adeverinţa de absolvire a studiilor eliberată de către facultatea absolvită – original;
 6. Patru fotografii tip paşaport (3/4);
 7. Certificat de naştere şi după caz, de căsătorie original și copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens;
 8. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licență;
 9. Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD) în format PDF, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă – aici
 11. Aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi UCDC, în cazul candidaţilor altor instituţii de învăţământ superior;
 12. Copie xerox după cartea de identitate;
 13. Dosar plic.

NOTA :  Punctele  “c, d, e, k” se referă doar la absolvenţii altor universități, care susţin examenul de licenţă la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir”  Cluj Napoca.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNEA FEBRUARIE 2019
           INTRAREA  ABSOLVENŢILOR  ÎN SALA  DE  EXAMEN, PENTRU SUSŢINEREA PROBEI SCRISE (19 FEBRUARIE 2019),  SE VA FACE LA ORA 09.00,  ÎN ORDINE STRICT ALFABETICĂ,  EXAMENUL URMÂND  SĂ ÎNCEAPĂ  LA  ORA  10.00.
             NU VA FI PERMIS ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN CU TELEFOANE MOBILE, CĂRŢI ŞI ALTE MATERIALE DIDACTICE, NERESPECTAREA ACESTOR  DISPOZIŢII, SANCŢIONÂNDU- SE CU ELIMINAREA CANDIDATULUI DIN EXAMEN.
              ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN INCINTA FACULTĂȚII, SE VA FACE PE LA LABORATORUL DE CRIMINALISTICĂ.

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR LA PROBA SCRISĂ –aici