Licență iulie 2018

Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă)- 2.07.2018

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă- 4.07.2018

  ÎNSCRIERI04.06.2018-22.06.2018, la Secretariatul facultăţii

Dosarul de înscriere al fiecărui candidat, pentru susţinerea examenului de licenţă, va cuprinde următoarele:

 1. Cerere-tip de înscriere – aici
 2. Diploma de bacalaureat – original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens;
 3. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită – original şi copie;
 4. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de UCDC;
 5. Adeverinţa de absolvire a studiilor eliberată de către facultatea absolvită – original;
 6. Patru fotografii tip paşaport (3/4);
 7. Certificat de naştere şi după caz, de căsătorie original și copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens;
 8. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licență;
 9. Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD) în format PDF, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă – aici
 11. Aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi UCDC, în cazul candidaţilor altor instituţii de învăţământ superior;
 12. Copie xerox după cartea de identitate;
 13. Dosar plic.

NOTA :  Punctele  “c, d, e, k” se referă doar la absolvenţii altor universități, care susţin examenul de licenţă la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir”  Cluj Napoca.