Program Master: Ştiinţe penale şi criminalistică (acreditat ARACIS)
Director: Conf. univ. dr. Elena-Mihaela Fodor 
Program înfiinţat in anul 2010
Forma de invatamant: Învăţământ cu frecvenţă
Durata programului de studiu: 3 semestre

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior calificativul „Grad de încredere ridicat”, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Această certificare a fost acordată la data de 22 iulie 2010 și reconfirmată pe data de 24.09.2015, în urma procesului de evaluare instituţională şi reprezintă aprecierea calităţii academice de învăţământ şi cercetare, a activităţii manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calităţii, a îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de învăţământ performant.Provenind dintr-o universitate evaluată şi încadrată la calificativul maxim de către o Agenţie înscrisă în Registrul European, diploma dumneavoastră are o valoare în plus. Astfel aveți șansa de a fi absolventul primului sistem naţional educaţional de învăţământ superior evaluat instituţional cu „Grad de încredere ridicat”.

Programul de master este ACREDITAT în conformitate cu Ordinul nr 4630/2010 al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. A obţinut cel mai înalt calificativ care se poate acorda programelor de master, „Încredere”, garanţie a valorii diplomelor noastre şi în domeniul studiilor de master.

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian