Disertație iulie 2018

 DREPTUL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN AL AFACERILOR

 SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE VA AVEA LOC ÎN DATA 03 IULIE 2018

Perioada de înscriere, respectiv depunerea dosarelor pentru susținerea lucrării de disertație, este :

18- 27 IUNIE 2018

Dosarul de înscriere al fiecărui candidat, pentru susţinerea examenului de disertație, va cuprinde următoarele:

 1. Cerere- tip de înscriere- aici
 2. Diploma de bacalaureat- original şi copie xerox, cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens;
 3. Diploma de licenţă- original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens;
 4. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită – original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens;
 5. Patru fotografii tip paşaport (3/4);
 6. Certificat de naştere  şi după caz, de căsătorie original și copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens;
 7. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de disertație;
 8. Lucrarea de disertație într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD) însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
 9. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de disertație – aici ( se va atașa în lucrarea de disertație);
 10. Copie xerox după cartea de identitate;
 11. Dosar plic.