– Studenţii care vor solicita transferul în anul universitar 2018-2019 de la o universitate din învățământul de stat sau învățământul particular acreditată/autorizată la Facultatea de drept – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, vor trebui să aibă în vedere aplicarea Sistemului de Credite Transferabile și compatibilitatea planurilor de învățământ.

Cererea de transfer (aici – Anexa 1), împreună cu foaia matricolă, se va depune la Secretariatul facultăţii, în perioada 1-15 septembrie 2018. Menţionăm că, cererile de transfer trebuie să conțină avizele, de principiu, ale Rectorului şi ale Decanului de unde pleacă studentul.

Nu se admit transferuri în anul I sau anul IV de studii.

– Se pot transfera în anul II de studii, studenţii care au acumulat minim 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anul I din planul de învăţământ al facultăţii de unde provin şi minim 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anul I din planul de învăţământ al facultăţii noastre.

– Se pot transfera în anul III de studii, studenţii care au acumulat minim 30 de credite aferente anului I de studiu, precum și 30 de credite aferente anului II de studiu prevăzute pentru disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al facultăţii de unde provin şi minim 30 de credite aferente anului I de studiu, precum și 30 de credite aferente anului II de studii, prevăzute pentru disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al facultăţii noastre.

– Taxa de transfer, în cuantum de 200 de lei, se va achita la casieria facultăţii, în momentul depunerii cererii de transfer