Admitere nivel licență

            Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat.

            În perioada 01 august- 20 septembrie 2018, se va desfășura etapa a-II-a  a  admiterii, pentru anul universitar 2018-2019. Numărul locurilor rămase disponibile se va afișa în 01 august 2018, după finalizarea confirmării locurilor aferente primei etape.

Calendarul admiterii 2018-2019

Sesiunea septembrie 2018 - etapa a II-a

1
Inscriere dosare
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 01.08.2018 - 20.09.2018
2
Liste provizorii
Afişarea listelor provizorii a candidaţilor admişi și respinși: 20.09.2018
3
Contestații
Perioada de contestații: 20-21.09.2018
4
Liste definitive
Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși: 21.09.2018. Constituirea listei de așteptare a candidaților care nu au fost admiși: 21.09.2018-29.09.2018
5
Achitare taxe
Achitarea primei rate din taxa de școlarizare: 21.09.2018-28.09.2018. Pentru candidații admiși, înscriși pe listele de așteptare, termenul de achitare a primei rate din taxa de școlarizare este 10.10.2018.
6
Rezultate finale
Afișarea rezultatelor finale etapei a II-a : 30.09.2018

Cifra de școlarizare

200
Locuri învățământ cu frecvență
150
Locuri frecvență redusă

Acte necesare pentru înscrierea la admitere

 1. Cerere-tip (de la secretariatul facultăţii sau PDF);
 2. Diplomă de bacalaureat – original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2018;
 3. Diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licență pentru promoția 2018 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);

 4. Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 6. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 7. Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 8. Cartea de identitate și copie xerox;
 9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 10. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere (taxa este în valoare de 200 de lei și nu se returnează);
 13. Dosar plic.