International Conference 2013
               
 


 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale

Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM

Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj

 
   

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

             

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

09 MAI 2014, CLUJ - NAPOCA

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Preşedinte
Conf.univ.dr.ELENA-MIHAELA FODOR
Decan

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

MEMBRI

 

Prof. univ. dr. IOANA VASIU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. Dr. CORINA BUZDUGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. PAUL POPOVICI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. SORINA SISERMAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect. univ. dr. SORINA DRĂGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. ANCA GEOROCEANU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. ŞTEFANIA-CODRUŢA JUCAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. GRIGORE LABO

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. MIHNEA RADU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. CAMELIA REGHINI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. Ilie Urs

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. SIDONIA CULDA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Asist. univ. dr. NICOLAE ROŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Asist. univ. LIVIU UNGUR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Av. drd. GABRIELA LIGIA CULDA

Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj

Notar public OANA RACOLŢA

Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj

 

PAULA MARIA SĂLĂGHIE

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative,

Univ. Petru Maior din Targu Mures

MARIA BOCOŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

DAN NICOSCHI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

MĂDĂLINA DUMBRA

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Univ.de Vest Vasile Goldiş din Arad

ALEXANDRINA MATEESCU    

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative,

Univ. Petru Maior din Targu Mures

HILDA SULĂMAN  

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative,

Univ. Petru Maior din Targu Mures

OVIDIU ANDREIEŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

  MONICA ANDRON

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

ROXANA BURSUC

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative,

Univ. Petru Maior din Targu Mures

SVETLANA CELAN

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Drept din Braşov

       MIRCEA DRĂGOTEANU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

         DIANA CHIŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

GRAŢIAN URECHIATU-BURIAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca