International Conference 2013
               
 


 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale

Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM

Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj

 
   

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

             

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

09 MAI 2014, CLUJ - NAPOCA

 

Dragi studenţi şi masteranzi,

      Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale,  Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM şi Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj,
organizează în 09 mai 2014, începând cu orele 1000, o

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

      Secţiunile sesiunii sunt:

    

  1. Drept public;

  2. Ştiinţe penale;

  3. Drept privat;

  4. Proprietate intelectuală şi drept comercial;

  5. Master I (drept public);

  6. Master II (drept privat);

  7. Secţiune specială: Dreptul Uniunii Europene.

      Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu 02.05.2014 pe site-ul www.dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

CALENDARUL CONFERINŢEI:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon)
până în 15 aprilie 2014
Confirmarea acceptării lucrării :
17 aprilie 2014
Trimiterea textului integral al lucrării :
30 aprilie 2014

 

      Documentele se vor trimite în format electronic la adresa de e-mail snsm.drept@gmail.com

      − Timpul alocat pentru prezentarea lucrării este de 10 minute şi 5 minute pentru discuţii.
      − Un autor poate înscrie o singură lucrare.
      − Coautoratul este limitat la două persoane.

      Publicarea lucrărilor: cele mai bune lucrări vor fi publicate în „Revista Juridică Studenţească”, ISSN 2068 – 763X.

      Pentru orice nelamurire vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail snsm.drept@gmail.com