International Conference 2015
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale
Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM
Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj
 
 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

           

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

13 MAI 2016, CLUJ - NAPOCA

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte

Conf.univ.dr. ANCA MIHAELA GEOROCEANU
Decan

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Copreşedinte

Conf.univ.dr. RODICA DIANA APAN
Prodecan

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 
 

MEMBRI

 

Prof. univ. dr. IOANA VASIU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. AUREL CODOBAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. ELENA MIHAELA FODOR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. CORINA BUZDUGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

 

Conf. univ. dr. SORINA SISERMAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

Conf. univ. dr. PAUL POPOVICI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Recenzor

Conf. univ. dr. ILIE URS

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

 

Conf. univ. dr. MIHNEA RADU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

 

Lect. univ. dr. ŞTEFANIA-CODRUŢA JUCAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

Lect. univ. dr. GRIGORE LABO

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Recenzor

 

Lect. univ. dr. SIDONIA CULDA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

 

Lect. univ. dr. CAMELIA REGHINI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Recenzor

Lect. univ. dr. SORINA DRĂGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

Lect. univ. dr. NICOLAE ROŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Recenzor

 

Lect. univ. dr. TUDOR ONIGA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Moderator

 

 

Lect.univ.dr.EUGEN CRIȘAN

Universitatea ”Sapientia” Cluj Napoca

Facultatea de Drept

 

Asist. univ. LIVIU UNGUR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Av. dr. GABRIELA LIGIA CULDA

Asociaţia ”Alumni” Drept Cantemir Cluj

 

 

 

 

Notar public OANA RACOLŢA

Asociaţia ”Alumni” Drept Cantemir Cluj

 

 

 

 

 
COMITETUL ȘTIINȚIFIC
 

Prof. univ. dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului

Romania

Prof. univ. dr. IOANA VASIU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. CORINA BUZDUGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. RODICA DIANA APAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. ELENA-MIHAELA FODOR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. PAUL POPOVICI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. MIHNEA RADU I

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. ILIE URS

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. NARCISA RADU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. GRIGORE LABO

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. TUDOR ONIGA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. CAMELIA REGHINI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

REDACTORI ȘI SECRETARI DE REDACȚIE

 

 

ALECSANDRU RUSU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

ALINA FARC

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

CODRUȚA BONCEAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

MIRCEA DRĂGOTEANU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

RADU DIANA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

DAN NICOSCHI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

MIHAI NEGUSTOR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

DIANA VĂIDĂHĂZAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

OVIDIU ANDREIEŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

NICOLETA RUS

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca