International Conference 2015
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale
Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM
Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj
 
 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

           

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

12 MAI 2017, CLUJ - NAPOCA

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte

Conf.univ.dr. ANCA MIHAELA GEOROCEANU
Decan

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

MEMBRI

 

 

Conf.univ.dr. RODICA DIANA APAN
Prodecan

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Prof. univ. dr. AUREL CODOBAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. ELENA MIHAELA FODOR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. CORINA BUZDUGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Conf. univ. dr. SORINA SISERMAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. PAUL POPOVICI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. ILIE URS

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Conf. univ. dr. MIHNEA RADU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Lect. univ. dr. ŞTEFANIA-CODRUŢA JUCAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect. univ. dr. GRIGORE LABO

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Lect. univ. dr. SIDONIA CULDA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

 

Lect. univ. dr. CAMELIA REGHINI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect. univ. dr. SORINA DRĂGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect. univ. dr. NICOLAE ROŞ

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect. univ. dr. TUDOR ONIGA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect. univ. dr. HOREA CRIȘAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Lect.univ.dr.EUGEN CRIȘAN

Universitatea ”Sapientia” Cluj Napoca

Facultatea de Drept

Notar public OANA RACOLŢA

Asociaţia ”Alumni” Drept Cantemir Cluj

 

 

Av. dr. GABRIELA LIGIA CULDA

Asociaţia ”Alumni” Drept Cantemir Cluj

 

 

 

 

 

 

 
COMITETUL ȘTIINȚIFIC
 

Prof. univ. dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

București

Prof. univ. dr. IOANA VASIU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

 

Conf. univ. dr. CORINA BUZDUGAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. RODICA DIANA APAN

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. ELENA-MIHAELA FODOR

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. PAUL POPOVICI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. MIHNEA RADU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. ILIE URS

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. NARCISA RADU

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. GRIGORE LABO

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. TUDOR ONIGA

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca

Lect. univ. dr. CAMELIA REGHINI

Facultatea de Drept "Dimitrie Cantemir" Cluj Napoca