International Conference 2015
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale
Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM
Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj
 
 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

           

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

12 MAI 2017, CLUJ - NAPOCA

 

Dragi studenţi şi masteranzi,

      Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale,  Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM şi Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj,
organizează în 12 mai 2017, începând cu orele 1000:

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

      Secţiunile sesiunii sunt:

    

  1. Drept privat;

  2. Drept public.

      Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu 9.05.2017 pe site-ul www.dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

CALENDARUL CONFERINŢEI:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon)
până în 24 aprilie 2017
Confirmarea acceptării lucrării :
28 aprilie 2017
Trimiterea textului integral al lucrării :
5 mai 2017

 

      Documentele se vor trimite în format electronic la adresa de e-mail drept@dimitriecantemir.ro

      − Timpul alocat pentru prezentarea lucrării este de 10 minute şi 5 minute pentru discuţii.
      − Un autor poate înscrie o singură lucrare.
      − Coautoratul este limitat la două persoane.

      Publicarea lucrărilor: cele mai bune lucrări vor fi publicate în „Revista Juridică Studenţească”, ISSN 2068 – 763X.

      Pentru orice nelămurire vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail drept@dimitriecantemir.ro