NUME ȘI PRENUME STUDENT:


Forma de învățământ :

Numărul matricol:

Alegeți disciplina opțională semestrul II anul univ.2017/2018 -OBLIGATORIU CÂTE O DISCIPLINĂ DIN FIECARE PACHET!

PACHET 1:

INFORMATICĂ JURIDICĂ

MEDICINĂ LEGALĂ

PACHET 2:

RELAȚII PUBLICE

RETORICĂ